I september varje år hålls den årliga stämman

Här hittar du all information om kommande stämma, samt de stämmor som har varit.
Se även Information om regler kring stämman.

 

2023-09-28 kl.18:30 i lokalen ”Trälhavet”, Folkets hus

Inbjudan: Inbjudan till SVS årsstämma 2023

Protokoll: SVS Protokoll Årsstämma 2023 – signerat

 

 

 

 

2022-09-14 kl.18:00 i lokalen ”Trälhavet”, Folkets hus

Inbjudan: Inbjudan till SVS årsstämma 2022

Korrigering till inbjudan: Korrigering-SVS-22

Protokoll: SVS Protokoll Årsstämma 2022 – signerat

 

 

 

 

 

2021-09-21 kl.18:30 i lokalen ”Trälhavet”, Folkets hus

Inbjudan: Inbjudan till SVS årsstämma 2021

Protokoll: SVS Protokoll Årsstämma 2021 – signerat

 

 

 

 

 

 

2020-09-22 kl.19:00 i biografsalong ”Facklan”, Folkets hus

Inbjudan: Inbjudan till SVS årsstämma 2020

Protokoll: Årsstämmoprotokoll 20200922

 

 

 

 

 

2019-09-19 kl. 19:00 i lokalen ”Trälhavet, Folkets hus

Inbjudan: Inbjudan till SVS årsstämma 2019-09-19

Protokoll: SVS Protokoll – Årsstämma 2019-09-19.pdf

2018-09-20 kl. 19:00 i lokalen ”Trälhavet”, Folkets Hus

. Inbjudan:

 

 

 

 

 

 

Kompletterande dokument:

Protokoll:

2017-09-21 kl. 19:00 i lokalen ”Trälhavet”, Folkets Hus

.
Inbjudan:

 

 

 

 

 

 

Kompletterande dokument:

Protokoll:

2017-02-09 kl. 19:00 i kvartersgården Simborgaren

. Extra stämma för att behandla frågan om överlåtande av Simborgarvägen till kommunen.

 

 

 

 

 

 

Protokoll:

2016-09-14 kl. 19:00 i lokalen ”Trälhavet”, Folkets Hus

.
Inbjudan:

 

 

 

 

 

 

Kompletterande dokument:

Protokoll:

2015-09-15 kl. 19:00 i Bergasalen, Folkets Hus

 
.
Inbjudan till stämman 2015
Inbjudan:

 

 

 

 

 

 

Kompletterande dokument:

Protokoll:

2014-11-13 – extra stämma

.
Inbjudan:

 

 

 

 

 

 

Protokoll:

2014-09-18 19:00

.
Inbjudan
Inbjudan:

 

 

 

 

 

 

Kompletterande dokument:

Protokoll:

Information om regler kring stämman

Röster:

När vi röstar om saker på stämman så har varje fastighet en röst och dess ägare får därför ett röstkort. Om flera personer är delägare i fastigheten så måste de komma överens om hur de ska rösta, det går alltså inte att dela upp rösten (t.ex. 16.7% för, 46% emot och 37.3% nedlagd). Det räcker med att en person som representerar fastigheten är närvarande för att den ska tilldelas ett röstkort.

Röstkort:

Röstkort delas ut på stämman för att underlätta för rösträknarna att se vilka som röstar och räkna dessa. Röstkorten är oftast av två typer – ett för rad/vinkelhus och ett för kedjehus – eftersom endast rad/vinkelhusen har rösträtt i frågor som berör Ga 6.

Fullmakt/ombud:

Den som inte kan närvara på stämman har möjlighet att lämna fullmakt till en annan medlem.
Det går inte att lämna fullmakt till någon annan för mer eller mindre än en hel röst. Fullmakter är inte överförbara. Varje fastighet kan bara ta emot en fullmakt.
Den som inte vill lämna fullmakt till en annan medlem kan istället låta en närstående agera ombud, t.ex. hemmaboende barn, sambo eller liknande. Utomstående, t.ex. vänner och bekanta som inte bor i området, har ej rätt att agera som ombud annat än i speciella fall efter överenskommelse med styrelsen.

De som har rätt att närvara på stämman är:

* Medlemmar i föreningen (ägare/delägare, oavsett om de bor i huset eller ej)
* Boende i föreningen (de som både är skrivna och faktiskt boende)
* Förtroendevalda (styrelse, revisorer osv, oavsett om de är medlemmar eller ej)
* Eventuella utomstående som bjudits in av styrelsen

Motioner till stämman:

Motioner till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast den sista juli. Se §15 i stadgarna.