Hus_och_ror-600x257

Under varje huslänga finns våra gemensamma avloppsrör.

Varje hus är inkopplat till de här gemensamma rören med ett eller flera vertikala rör som går ner från huset och kopplas in med ett påstick på det gemensamma röret.

I slutet av längan mynnar det gemensamma röret ut i en avloppsbrunn.

Ansvarsfördelning

 • Allt ovanför den streckade blå linjen är fastighetsägarens eget ansvar. Dvs rör i huset och det vertikala röret som går ner till påsticket p åden gemensamma ledningen.
 • Rören under den streckade blå linjen är föreningens ansvar. Dvs den horisontella ledningen under huslängan.
 • Resten, från och med avloppsbrunnen som ligger precis utanför huslängan, är kommunens ansvar.

Om du får stopp i avloppet

avloppsproblem_medium

Här följer några råd om hur man gör om det tar stopp i avloppet:

1. Börja med att hälla hett vatten eller spola med varmt vatten i avloppet så fort du märker att det rinner undan sakta i handfatet/vasken.  En liten skvätt diskmedel hjälper också. Ofta räcker det om stoppet beror på att fett har bildat en propp som täpper igen röret.

2. Om det inte räcker bör du rengöra rören under diskbänken/handfatet.

 • Ta bort rören och skölj rent. Med hjälp av en flaskborste kan du borsta ren större delen av rören (sätt gärna ett snöre i borsten så att den inte fastnar på vägen).
 • Om du fortfarande har problem så behöver du rensa röret som går ner i golvet och möter det horisontella röret under huslängan. Observera att rensspiral INTE får användas i de gemensamma rören pga skaderisk, så om du använder rensspiral måste du säkerställa att du bara rensar i dina egna rör och inte når ner i den gemensamma ledningen.
 • Notera hur långt du når. Tar det stopp i rören inne i ditt hus eller i det lodräta röret under huset så finns stoppet i din egen fastighet. Om du inte lyckas lösa upp det själv behöver troligen en VVS-firma tillkallas. Kostnaden står du som fastighetsägare för.
 • Om du utan problem når det horisontella röret som går under huslängan så är det troligt att andra i längan också har problem. Innan du går vidare behöver du prata med dina grannar och kontrollera om de också har problem.
 • Informera styrelsen om att du har problem med avloppet (se kontaktsidan) och ge oss ett par dagar för att hinna svara innan du går vidare med nästa punkt på listan.
 • Vid stopp i de horisontella rören under huslängorna – kontakta en firma som kan spola avloppet. Förslag:
 • Om du är osäker på var det är stopp – kontakta en VVS-firma så kommer de och åtgärdar och avgör om det är du eller föreningen som ska betala.

Vem står för kostnaden?

Åtgärder i de gemensamma rören under huslängorna bekostas av samfälligheten medan du som fastighetsägare står för rören i ditt hus och det lodräta röret som går ner ifrån ditt hus

Obs! Om jobbet ska betalas av föreningen så måste det framgå på fakturan om det var stopp i den gemensamma ledningen. Om du själv beställer jobbet så är det viktigt att du informerar firman om det.

Förebyggande åtgärder:

 • Spola ordentligt i toaletten. Våra avlopp är inte anpassade för snålspolande toaletter.
 • Spola aldrig ner bindor, tamponger och liknande.
 • Undvik att diska ur stekpannor med fett i. Torka istället ur pannan först och lägg fett+papper i påsen för matrester. Då undviker du att det samlas en klump med fett nere i avloppet, och dessutom hjälper du reningsverket – fett ställer till problem där.

 • TORKA ur fettet ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den, då undviker du att fett orsakar stopp.
 • SKRAPA alltid av matrester från tallrikar innan du sköljer dom i diskhon, då undviker du att  matrester orsakar stopp.
 • SPOLA regelbundet hett vatten ner i din diskho. Fyll gärna upp diskhon med hett vatten och tappa sedan ut, då undviker du stopp i ditt avlopp.