Fiber

Vi är uppkopplade på stadsnätet via en fiber till kvartersgården Simborgaren. Från den går sedan en fiber till kvartersgården Häggkullen. All fiber som är dragen inom området samt alla noder i husen ägs av föreningen. I Simborgaren och Häggkullen finns utrustning som ägs av föreningen såväl som utrustning som ägs av vår internetoperatör och vår TV-operatör.

Principskiss:

 STADSNÄTET
   |
 Simborgaren ---------- Häggkullen
   |           |
   |--hus         |--hus
   |--hus         |--hus
   |--hus         |--hus
   |           |

Via det här nätet får vi internetuppkoppling samt TV-kanaler.

          Fibernod i hus           TV
           ________             |
           |    |           Digital
Fiber för internet ==| Fiber- |---internet   TV  Box 
           | nod  |         |   |   |
Fiber för TV ========|    |---TV-uttag------+------+------+
           |________|  (analog + digital TV)