Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Charlie Ledin, S27
Vice ordförande Jenny Karlsson, S90
Kassör Mattias Kregert, S32
Sekreterare Yvonne Lindell, S76
Suppleant Allan Read, H59
Ledamot Johan Norrman, H13
Ledamot Johan Gehlin, H23
Varje år väljer medlemmarna en ny styrelse på årsstämman. Nuvarande styrelse valdes på stämman 2022-09-14.
Samtliga styrelsemedlemmar kan nås på mailadress <förnamn>@soravastra.se eller <befattning>@soravastra.se

Till kontaktformulär