Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Charlie Ledin, S27
Vice ordförande Peter Santesson, S33
Kassör Mattias Kregert, S32
Sekreterare Yvonne Lindell, S76
Suppleant Bertil Olin, H27
Ledamot Jenny Karlsson, S90
Ledamot Patrik Hansson, S74
Varje år väljer medlemmarna en ny styrelse på årsstämman. Nuvarande styrelse valdes på stämman 2021-09-21.
Samtliga styrelsemedlemmar kan nås på mailadress <förnamn>@soravastra.se eller <befattning>@soravastra.se

Till kontaktformulär