Övriga förtroendevalda

Befattning Namn Telefon E-post
Revisorer revisor@soravastra.se
Revisorssuppleanter Lars Isaksson, S16
Alf Persson, S23
revsupp@soravastra.se
Valberedning Johan Gehlin, H23

Sebastian Sjöholm, S116

val@soravastra.se
Stugvärd Häggkullen Åsa Juhlin, H1 haggkullen@soravastra.se
Stugvärd Simborgaren Björn Grafström, S68 0737441808 simborgaren@soravastra.se
Grannsamverkan Elisabeth Sandvall, S58 samverkan@soravastra.se

Till kontaktformulär