Övriga förtroendevalda

Befattning Namn Telefon E-post
Revisorer Birgitta Halling, H50
Lars Isaksson, S16
revisor@soravastra.se
Revisorssuppleanter Allan Read, H59
Alf Persson, S23
revsupp@soravastra.se
Valberedning Alf Persson, S23 (sammankallande)
Birgitta Halling, H63
val@soravastra.se
Stugvärd Häggkullen Åsa Juhlin, H1 haggkullen@soravastra.se
Stugvärd Simborgaren Alf Persson, S23 070-5606869 simborgaren@soravastra.se
Grannsamverkan Elisabeth Sandvall, S58 samverkan@soravastra.se

Till kontaktformulär