Inköp som görs av medlemmar och kontaktpersoner

 • Rutinmässiga inköp (bränsle till gemensam gräsklippare och liknande mindre belopp) får göras av alla
 • Övriga inköp görs efter överenskommelse med styrelsen
 • Fyll i specifikation med bifogat kvitto och lämna till kassören för ersättning

Medlemsavgift

Fastställande

Den totala avgiften för verksamhetsåret (1:a juli t.o.m. sista juni) fastställs vid den årliga stämman som hålls i september.

Vilka saker betalar jag för?

 • Alla betalar för gemensamhetsanläggningen GA5 som är ledningar, avlopp, TV, vägar, lekplatser, grönytor m.m.
 • De som har rad- eller vinkelhus (dvs alla utom kedjehusen) betalar även för GA6 som är garage, uteparkeringar och sopkassuner.
 • Den som har valt internetanslutning via vårt fibernät får även det tillagt på fakturan.

Betalningstillfällen

Medlemsavgiften är uppdelad på ett antal delbetalningar enbart pga antagandet att de flesta inte kan/vill betala hela årsavgiften vid ett enda tillfälle. Observera att delbetalningarna inte avser någon specifik månad/kvartal av verksamhetsåret. Antal delbetalningar och datum för dessa föreslås av styrelsen och fastställs av stämman (se aktuellt stämmoprotokoll). Vid framtagande av datum tas bl.a. dessa faktorer i beaktande:

 • Medlemmars betalningsförmåga
 • Arbetsbelastning för kassören
 • Föreningens kassaflöde och likviditetsbehov

Fakturor

Föreningen är inte skyldig att skicka fakturor till medlemmarna, men gör så ändå:

 • För att förenkla för medlemmarna
 • För att underlätta för kassören att hålla reda på vilka som har betalat
 • För att göra bokföringen tydlig och underlätta revision
 • För att vårt ekonomisystem ska kunna ta emot inbetalningsfiler från banken

Betalningsskyldighet

Varje medlem är enligt stadgarna skyldig att betala in de fastställda beloppen i tid och utan uppmaning. Det innebär att även om man av någon anledning inte har fått en faktura så måste man ändå hålla reda på att man ska betala.

Internet

Avgift för internet läggs till på fakturan och avser den månad då avgiften ska betalas + följande två månader. Du väljer själv om du vill ha internet via vår fiber. Se soravastra.se/internet för mer information.