Till varje hus hör en (1) box som ägs av föreningen, samt tillhörande fjärrkontroll och scart-kabel. Boxen har modellbeteckning HD2840C och ser ut så här:
hd-adb-2840-c-small

Inspelningsfunktion

Den här boxen har ingen inbyggd hårddisk och kan därför inte spela in program i grundutförandet, men på baksidan finns en USB-kontakt där kan man sätta i ett USB-minne eller USB-hårddisk. Om man gör det så kan man spela in program, samt pausa i pågående program.

Egen box

Man kan även koppla in en eller flera egna boxar om man vill, men den box som ägs av föreningen måste finnas kvar (eller lämna den till styrelsen för förvaring).

Övrigt

Här finns hela Användarhandboken för boxen.
Mer information om boxar finns på Telenors webbsida.