Samfälligheten har ett fibernät som vi själva äger och som samtliga hus är anslutna till.
Anslutningshastigheten är 500/500 Mbit, och som standard får man dynamisk IP-adress eftersom det är enklast att hantera för de flesta.
Om man istället vill ha fast adress så är det bara att säga till, det kostar inget extra.

Beställning och uppsägning

För att beställa eller säga upp internetanslutning – kontakta styrelsen. Se kontaktsidan.

Pris

Kostnaden är 169 kr/månad och faktureras i 3-månadersperioder. Kostnaden läggs till på den ordinarie medlemsfakturan. Se soravastra.se/ekonomi för detaljer.

Driftstatus

Vår internetoperatör är IP Österåker.
Här kan du se om det är några kända problem med internet just nu: https://ip-osteraker.se/driftstatus

Om du har problem med din internetanslutning

Se information om fibernoden och hur du felsöker