Styrelseprotokoll från verksamhetsår 2020-2021
kommer att presenteras här.

Protokoll från tidigare verksamhetsår efterfrågas via sekreterare: sekretare@soravastra.se

Mvh

Styrelsen

 

Extra protokoll, beslut om belysningsåtgärder parkeringsytor – 20210901

Styrelseprotokoll för verksamhetsår 20-21, beslut gällande parkeringsbelysning

Protokoll Extra styrelsemöte – 20210210

Styrelseprotokoll för verksamhetsår 20-21- extra insatt möte.

Styrelseprotokoll nr.10 – 20210617 – signed

Styrelseprotokoll nr.10 – från verksamhetsåret 2020-2021

Styrelseprotokoll nr.9 – 20210519

Styrelseprotokoll nr.9 från verksamhetsåret 2020-2021

Styrelseprotokoll nr.8 – 2021-04-14

Styrelseprotokoll nr.8 från verksamhetsåret 2020-2021

Styrelseprotokoll nr.7 – 20210302 – signed

Styrelseprotokoll nr.7 från verksamhetsåret 2020-2021

Styrelseprotokoll nr 6 2021-02-03

Styrelseprotokoll nr 6 från verksamhetsåret 2020/2021

Styrelseprotokoll nr 5 2021-01-13

Styrelseprotokoll nr 5 från verksamhetsåret 2020/2021

Styrelseprotokoll nr 4 2020-12-09

Styrelseprotokoll nr 4 från verksamhetsåret 2020/2021

Styrelseprotokoll nr 3 2020-11-11

Styrelseprotokoll nr 3 från verksamhetsåret 2020/2021

Styrelseprotokoll nr 2 2020-10-14

Styrelseprotokoll nr 2 från verksamhetsåret 2020/2021