Gångvägsbelysning

Detta är 35W LED-armaturer (68 st) som vi installerade 2015 och som styrs via astro-ur. Blåmarkerade på kartan.

Strålkastare vid P-platser / garagelängor

LED-strålkastare som installerades 2021 vid samtliga garagelängor. Styrs via rörelsedetektorer då gångvägsbelysningen är tänd.

Belysning på garagebyggnader

På garagelängan H1 installerades LED-belysning i samband med att byggnaderna renoverades 2018. Styrs via astro-ur.

Belysning på Häggkullevägen

Belysningsstolparna på Häggkullevägen ägs av föreningen och LED-armaturerna installerades 2016. Bruna på kartan nedan.

Belysning på Simborgarvägen

Simborgarvägen och dess belysningsstolpar ägs av kommunen. Bruna på kartan nedan.

Belysning på GC-vägen bortom Häggkullevägen

Dessa stolpar ägs av kommunen eller av Söra Södra. Gröna på kartan.

Felanmälan

Om du upptäcker problem med belysningen, kontakta då styrelsen.