Kontaktpersoner, per underhållsområde

Föreningen är uppdelad i 9 st underhållsområden (Uo), och i vart och ett finns det minst en kontaktperson. Denna sköter samordning av det löpande underhållet samt den huvudsakliga kontakten med styrelsen och nyinflyttade. Rollen som kontaktperson överlämnas vanligtvis till nästa person efter ett år, men en del väljer att kvarstå som kontaktperson under längre tid. Detta görs upp inom varje underhållsområde.

Uo Namn Telefon
1 uo1@soravastra.se Janne Sjöqvist S42
Johnny Axell S22
08-510 518 84
08-540 611 44, 073-915 99 64
2 uo2@soravastra.se Fredrik Karlsson S90 073-535 36 35
3 uo3@soravastra.se Roger Sandberg S9 076-188 05 61
4 uo4@soravastra.se Ulf Widell H64 070-953 53 25
5 uo5@soravastra.se Mattias Ohlsèn, S60
Lotta Karlsson, S60
073-080 63 44
072-403 68 55
6 uo6@soravastra.se Daniel Juhlin H1  
7 uo7@soravastra.se Jannica Singstedt H77  070-4482590
8 uo8@soravastra.se Terza Rashid H2 076-9435400
9 uo9@soravastra.se Erika Drotte H10 076-9462600

Till kontaktformulär

kartasvs_underhaallsomraaden_liten_png