Fibernoden som finns i ditt hus

Fibernod CTS HES-3106-RF

I varje hus finns fiber indraget och en fibernod monterad. Denna används för anslutning till internet och till kabel-TV. Noden ägs och underhålls/repareras av föreningen eller internetoperatören.

Observera att det bara är uttaget LAN1 som ska användas. Där kopplar du in din router.

Felsökning

1. Om ingen lampa lyser, kontrollera då att strömsladden är inkopplad

2. Om endast POWER lyser – tryck då först på knappen på undersidan av fibernoden (rakt under lamporna) för att aktivera indikatorlamporna.

3. Kontrollera att lamporna på fibernoden lyser som de ska:
* POWER ska lysa grönt (betyder att den har ström)
* STATUS ska lysa grönt (betyder att den fungerar)
* WAN ska lysa/blinka orange (betyder att den har kontakt med nätverket)
* LAN1 ska lysa/blinka orange eller grönt när din router är inkopplad

Om lamporna visar något annat så kan det vara något fel på noden.

Felanmälan

Meddela styrelsen (se kontaktsidan) att det är fel på fibernoden och vad lamporna visar.