Fibernoden som finns i ditt hus

Fibernod CTS HES-3106-RF

I varje hus finns fiber indraget och en fibernod monterad. Denna används för anslutning till internet och till kabel-TV. Noden ägs och underhålls/repareras av föreningen eller internetoperatören.

Observera att det bara är uttaget LAN1 som ska användas. Där kopplar du in din router.

Felsökning

A. Kontrollera om fibernoden fungerar

1. Om ingen lampa lyser, kontrollera då att strömsladden är inkopplad

2. Om endast POWER lyser – tryck då först på knappen på undersidan av fibernoden (rakt under lamporna) för att aktivera indikatorlamporna.

3. Kontrollera att lamporna på fibernoden lyser som de ska:
* POWER ska lysa grönt (betyder att den har ström)
* STATUS ska lysa grönt (betyder att den fungerar)

Om ovanstående stämmer så fungerar själva fibernoden som den ska. Meddela annars styrelsen (se kontaktsidan) att det är fel på fibernoden.

B. Kontrollera om fibernoden har kontakt med nätverket

* WAN ska lysa/blinka orange (betyder att den har kontakt med nätverket)

Om den är orange så har noden kontakt med nätverket. Det betyder att fibern från ditt hus till kvartersgården är okej och att allt fungerar i kvartersgården. Meddela annars styrelsen (se kontaktsidan) att det är fel på din nätverksanslutning.

C. Kontrollera din egen utrustning

* LAN1 ska lysa/blinka orange eller grönt när din router är inkopplad. Orange betyder att din router klarar full hastighet (1000 Mbit) och grönt betyder att din router är av en gammal och långsam modell.

Om lampan LAN1 inte lyser så är det något fel på din router eller på kabeln mellan fibernod och router.

D. Andra fel

Det finns en massa saker som kan krångla på internet, t.ex. namnuppslagning, enstaka webbtjänster som är ur funktion, problem i stadsnätet och liknande som är utom vår kontroll. Meddela i så fall styrelsen (se kontaktsidan) och beskriv problemet så noga som möjligt så att vi kan starta en felsökning.