Vi har två kvartersgårdar – Simborgaren och Häggkullen. Dessa kan man hyra till en låg avgift för fester, möten, kurser, lan-party och annat. Gårdarna är utrustade med bord, stolar, pingisbord och porslin i varierande mängd. Simborgaren har även internetanslutning. Barn kan låna lokalen på dagarna för att spela pingis m.m. utan kostnad.

Stugvärdar

För var och en av kvartersgårdarna ansvarar en stugvärd som hanterar nycklar, bokningar, m.m. Kontakta aktuell stugvärd om du vill använda lokalen.
Till kontaktformulär

Avgifter

Aktivitet Avgift
För barn, pingis/lek/spel ingen avgift
Fester och annan verksamhet, för medlemmar 20 kr/tim(max 100 kr/dygn)
Externa hyresgäster, kommersiell verksamhet och liknande 200 kr/tim
Internetanslutning ingår alltid

Regler för användning av kvartersgårdarna

  • Kvartersgårdarna hyrs ut för lek/spel, fester, kursverksamhet och föreningssammankomster där någon boende i föreningen deltar.
  • Uthyrning till utomstående kan göras efter avtal med styrelse och stugvärd.
  • Lokalen besiktigas före och efter hyresperioden av stugvärden.
  • Hyrestagaren ansvarar för, samt ersätter, eventuellt uppkomna skador.
  • Vid fest disponeras lokalen mellan 12:00 festdagen till 12:00 nästkommande dag.
  • Hyrestagaren ansvarar för att nätuppkopplingen används på lämpligt sätt.
  • Övernattning är på grund av försäkringsskäl ej tillåten.
  • Lokalen ska vara städad, all disk skall vara diskad och undanplockad samt alla sopor borttagna när nyckeln återlämnas.