Söra Västra Samfällighet är den största av fyra samfälligheter i området Söra i Åkersberga och omfattar alla 153 fastigheter på Simborgarvägen och Häggkullevägen.

Föreningen förvaltar samfälligheten i enlighet med Lag (1973_1150) om förvaltning av samfälligheter, och alla som köper en fastighet inom i området blir automatiskt medlemmar i föreningen. Ändamålet med föreningens verksamhet är att förvalta samfällighetens gemensamma egendom – gemensamhetsanläggningarna Söra GA:5 som omfattar vägar, belysning, avlopp, lekplatser, fibernät m.m. och Söra GA:6 som omfattar garagelängor, parkeringsplatser och sopsystem. Samtliga fastigheter äger 1/153-del av GA:5. Rad- och vinkelhusen äger vardera 1/124-del av GA:6.

Snabbfakta

  • Omfattning 153 fastigheter
  • Area 63170 m²
  • Omkrets 1110 meter
  • Grundat 1977
  • Organisationsnummer 716416-9307

Stadgar