Kommunens byggplaner på planen mellan Söraskolan och Simborgarvägen, samt bollplanen ”Kulan”

Sammanfattande dokument för husbyggena och bollplanen

Byggplanerna på bollplanen (Söra 6:406) mot Söraskolan

”Kulan”-anläggningen samt gång-och-cykelvägen mot Söraskolan