Dokumentarkiv

Leave a comment

Här finns både statiska dokument och dokument som utkommer med viss periodicitet.

Här ska vi bl.a. lägga till följande dokument:
* Gamla dokument från och med 1975 (löst scannade sidor behöver byggas ihop till hanterbara pdf:er samt sorteras)
* Fler husritningar
* Fler kartor
* Ekonomiska rapporter
* Protokoll från årsstämmor
Om du vill att vi prioriterar något speciellt, skicka då ett meddelande till styrelsen.

 

Comments are closed.