Blankett för utlägg – Fylles i och lämnas tillsammans med kvitto till kassören för utbetalning av ersättning.