Posted by on 2014-03-15

Söra Västra stadgar, original

Det här är de stadgar som fastställdes när föreningen grundades. De är nu ganska ålderstigna och i behov av förnyelse. En del av de ändringar vi vill se är:
– Anpassning till moderna standardstadgar
– Möjlighet att ha fler/färre styrelsemedlemmar, för att kunna ta sig an fler uppgifter samt ha flexibilitet om någon hoppar av
– Teknikneutralitet, t.ex. för föreskrivna kommunikationsmetoder
– Förtydligande av en del oklara paragrafer
– Ta bort paragrafer som saknar relevans