Posted by on 2014-03-15

Söra Västra stadgar, original

Det här är de stadgar som fastställdes när föreningen grundades. De har ersatts av nya stadgar 2014/2015.