Aktuellt

Leave a comment

Här är en del av de saker som pågår just nu

Årets stämma

Protokollet från stämman som hölls 20190919 finns nu tillgängligt, se Årsstämma

Källsortering

Vi ser över sophanteringen och möjligheterna att förbättra dessa. Samfällighetens sopkärl är endast till för hushållssopor och matavfall. Enligt svensk lag är man som konsument skyldig att källsortera sina sopor. Närmaste återvinningsstation finns på Margretelundsvägen. För mer information se informationsblad som finns uppsatta på soprummen eller lagtexten (se länk).

Avfallsförordning (2011:927)

 

Comments are closed.