Posted by on 2021-02-21

 

Trasig huvudvattenledning – Simborgarvägen

Roslagsvatten har nu bekräftat att man kommer att göra en relining (sätta dit ett invändigt plaströr) av den korroderade huvudvattenledningen vid S19.
Man kommer att börja på andra sidan skolan och sedan arbeta sig förbi vårt område. Arbetet kommer troligen att pågå i en månad eller längre.

Enligt Roslagsvatten kommer inte arbetet att påverka vattenförsörjningen till vårt område under byggtiden.

Gångvägarna mellan S19 – S27 samt H48-H38 kommer att vara avstängda. Det blir troligen 6 stora och djupa gropar som kommer att grävas. De kommer att vara inhägnade och kan ev. även bli vattenfyllda. Det är viktigt att alla föräldrar ser till att sina barn inte leker i eller vid dessa gropar.

 

Det finns för närvarande ingen information på Roslagsvattens hemsida om denna reparation.

 

 

Tilllbaka till aktuellt

 

 

 

 

Posted in: Aktuellt