Posted by on 2021-02-14

Barnen i området ska kunna leka fritt utan att riskera att bli på-/överkörda. För barnens säkerhet och på förekommen anledning uppmanas medlemmar att:

  • Köra i kryp/gångfart (Max 3 km/h)
  • Ta kortaste möjliga väg till sin fastighet
  • Undvika genomfarter mellan Simborgarvägen och Häggkullevägen

– Dialog om farthinder och åtgärder för hastighetsbegränsningar pågår i styrelsen

  • Farthinder i form av gupp kommer att placeras ut under sommaren

 

Tillbaka till aktuellt

 

 

Posted in: Aktuellt