Styrelse

Leave a comment

Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Vakans
Vice ordförande Patrik Hansson, S 74
Kassör Mattias Kregert, S 32
Sekreterare Charlie Ledin, S 27
Suppleant Mattias Ohlsén, S 60
Ledamot Jenny Karlsson, S 90
Suppleant Peter Santesson, S33
Varje år väljer medlemmarna en ny styrelse på årsstämman. Nuvarande styrelse valdes på stämman 2019-09-19.
Samtliga styrelsemedlemmar kan nås på mailadress <förnamn>@soravastra.se eller <befattning>@soravastra.se

Comments are closed.