Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Bengt Nylander, H67
Vice ordförande Patrik Hansson, S74
Kassör Mattias Kregert, S32
Sekreterare Charlie Ledin, S27
Suppleant Bertil Olin, H27
Ledamot Jenny Karlsson, S90
Ledamot Peter Santesson, S33
Varje år väljer medlemmarna en ny styrelse på årsstämman. Nuvarande styrelse valdes på stämman 2020-09-22.
Samtliga styrelsemedlemmar kan nås på mailadress <förnamn>@soravastra.se eller <befattning>@soravastra.se

Till kontaktformulär