Fel på fibernod?

Med så mycket som 153 hus i föreningen så är det en del saker som kan gå sönder. Fibernoderna är en av dem. fibernod_medium
Om noden:
I varje hus finns fiber indraget och en fibernod monterad. Denna används för anslutning till internet och till kabel-TV. Fibernoden är av modellen Comega FTTH-TVMC. I noden finns: Strömförsörjningsmodul, nätverksmodul, samt TV-modul. Var och en av dessa kan bytas individuellt på ett par minuter. Det är mycket ovanligt att fler än en av modulerna går sönder samtidigt.

Felsökning

För att vi inte ska dra på oss kostnader pga ”falsklarm” så har vi den här rutinen som måste följas när en nod slutar fungera.

Checklista:

  1. Kontrollera att det verkligen är noden som är ur funktion: Ta bort locket genom att dra i över/underkant tills det lossnar. Kontrollera om de gröna lamporna lyser så som det beskrivs på sida 2-3 i den här instruktionen:http://www.teknikbyran.se/wp-content/uploads/2011/11/installations-guide-fast-ip-med-Win7-och-MAC-OS1.pdf
  2. Om de gröna lamporna lyser som de ska så är noden hel och felet ligger någon annanstans. Felanmäl då INTE noden.
  3. Om de gröna lamporna INTE lyser som de ska – kontrollera då att fibernodens elkontakt verkligen är inkopplad och att det finns ström i uttaget.
  4. Kontrollera på Teknikbyråns driftinformationssida om det är något känt fel i nätet.
  5. Om du har kontrollerat allt detta och konstaterat att det verkligen är fel på noden, gör då en felanmälan.

Tecken på trasig strömförsörjningsmodul:

  • Noden blir väldigt varm
  • Både TV och internet slutar fungera och lamporna har slocknat på noden

Felanmälan:

Felanmälan görs till Teknikbyrån 08 – 510 664 01 support@teknikbyran.se.
Berätta att du är medlem i Söra Västra Samfällighet och att du har gjort felsökningen på vår hemsida.

Vem betalar:

  • Om noden har gått sönder så fakturerar Teknikbyrån föreningen.
  • I annat fall, vid ”falsklarm” eller åverkan på noden så fakturerar Teknikbyrån den enskilda medlemmen.

Bakgrund/historik:

I början hade vi ett flertal noder som gick sönder pga fel i strömförsörjningsmodulen. Det visade sig att många noder som vi har hade ett tillverkningsfel, det var en hel serie med noder som var dåliga. Vi förde då en dialog med Teknikbyrån AB som byggde nätet och ATM som levererade TV-kanalerna. ATM ville teckna avtal med oss om underhåll av TV-modulen i noderna, men gick med på att även sköta nätverksmodulen och strömförsörjningsmodulen – under förutsättning att Teknikbyrån först bytte ut alla kvarvarande gamla strömförsörjningsmoduler till nya för att vara säker på att inte ATM skulle bli lidande av att Teknikbyrån hade råkat få feltillverkade noder. Efter utbytena tecknades avtal med ATM i mitten av 2011, togs sedan över av Ownit, och upphörde i mars 2014 då Ownit lade ner verksamheten.