Kontaktpersoner

Leave a comment

Kontaktpersoner, per underhållsområde

Föreningen är uppdelad i 9 st underhållsområden (Uo), och i vart och ett finns det minst en kontaktperson. Denna sköter samordning av det löpande underhållet samt den huvudsakliga kontakten med styrelsen och nyinflyttade. Rollen som kontaktperson överlämnas vanligtvis till nästa person efter ett år, men en del väljer att kvarstå som kontaktperson under längre tid. Detta görs upp inom varje underhållsområde.

070-840 61 54

Uo Namn Telefon
1 uo1@soravastra.se Janne Sjöqvist S42
Johnny Axell S22
08-510 518 84
08-540 611 44, 073-915 99 64
2 uo2@soravastra.se Peter Lückander S94 070-742 02 63
3 uo3@soravastra.se Rickard Holfelt S21
4 uo4@soravastra.se Kristoffer Segerholm H36 070-751 51 95
5 uo5@soravastra.se Roger Berg S110 070-938 15 44
6 uo6@soravastra.se Stefan Lagerkranser H47 08-540 224 02, 070-237 40 39
7 uo7@soravastra.se Jannica Singstedt H77  070-4482590
8 uo8@soravastra.se Stefan Rydberg H33 070-719 30 81
9 uo9@soravastra.se Kent Lindholtz H22 070-3414036
kartasvs_underhaallsomraaden_liten_png

Comments are closed.