Kontaktpersoner, per underhållsområde

Föreningen är uppdelad i 9 st underhållsområden (Uo), och i vart och ett finns det minst en kontaktperson. Denna sköter samordning av det löpande underhållet samt den huvudsakliga kontakten med styrelsen och nyinflyttade. Rollen som kontaktperson överlämnas vanligtvis till nästa person efter ett år, men en del väljer att kvarstå som kontaktperson under längre tid. Detta görs upp inom varje underhållsområde.

Uo Namn Telefon
1 uo1@soravastra.se Janne Sjöqvist S42
Johnny Axell S22
08-510 518 84
08-540 611 44, 073-915 99 64
2 uo2@soravastra.se Fredrik Karlsson S90 073-535 36 35
3 uo3@soravastra.se Roger Sandberg S9 076-188 05 61
4 uo4@soravastra.se Ulf Widell H64 070-953 53 25
5 uo5@soravastra.se VAKANT
6 uo6@soravastra.se Stefan Lagerkranser H47 08-540 224 02, 070-237 40 39
7 uo7@soravastra.se Jannica Singstedt H77  070-4482590
8 uo8@soravastra.se Terza Rashid H2 076-9435400
9 uo9@soravastra.se Erika Drotte H10 076-9462600

Till kontaktformulär

kartasvs_underhaallsomraaden_liten_png