Fibernät, information

Leave a comment

Vi är uppkopplade på stadsnätet via en fiber till Simborgaren. All fiber som är dragen inom området samt alla noder i husen ägs av föreningen. I Simborgaren och Häggkullen finns utrustning som ägs av föreningen såväl som utrustning som ägs av Teknikbyrån och Canal Digital Kabel.

Principskiss:

 STADSNÄTET
   |
 Simborgaren ---------- Häggkullen
   |           |
   |--hus         |--hus
   |--hus         |--hus
   |--hus         |--hus
   |           |

Via det här nätet får vi internetuppkoppling samt TV-kanaler.

           Fibernod i hus           TV
             ________             |
            |    |           Digital
Fiberpar för internet ==| Comega |---internet   TV  Box 
            | FTTH- |         |   |   |
Fiberpar för TV ========| TVMC |---TV-uttag------+------+------+
            |________|

(en snyggare skiss kommer så småningom)

Comments are closed.