Fiber

Vi är uppkopplade på stadsnätet via en fiber till Simborgaren. All fiber som är dragen inom området samt alla noder i husen ägs av föreningen. I Simborgaren och Häggkullen finns utrustning som ägs av föreningen såväl som utrustning som ägs av Teknikbyrån och Canal Digital Kabel.

Principskiss:

 STADSNÄTET
   |
 Simborgaren ---------- Häggkullen
   |           |
   |--hus         |--hus
   |--hus         |--hus
   |--hus         |--hus
   |           |

Via det här nätet får vi internetuppkoppling samt TV-kanaler.

          Fibernod i hus           TV
           ________             |
           |    |           Digital
Fiber för internet ==| Comega |---internet   TV  Box 
           | FTTH- |         |   |   |
Fiber för TV ========| TVMC |---TV-uttag------+------+------+
           |________|  (analog + digital TV)

(en snyggare skiss kommer så småningom)