Hus_och_ror-600x257

Under varje huslänga finns våra gemensamma avloppsrör.

Varje hus är inkopplat till de här gemensamma rören med ett eller flera vertikala rör som går ner från huset och kopplas in med ett påstick på det gemensamma röret.

I slutet av längan mynnar det gemensamma röret ut i en avloppsbrunn.

Ansvarsfördelning

  • * Allt ovanför den streckade blå linjen är fastighetsägarens eget ansvar.
  • * Rören under den streckade blå linjen är föreningens ansvar.
  • * Resten, från och med avloppsbrunnen, är kommunens ansvar.

 

Felsökning och åtgärder

Se Avloppsproblem