lyktstolpenVi hade fram till slutet av 2016 ett underhållsavtal med One Nordic AB avseende de höga lyktstolparna på infartsvägarna, de 12 som är markerade med brun färg på kartan. Det är numera avslutat eftersom det inte längre behövs. På Häggkullevägen har vi bytt armaturer under 2016 (med 5 års garanti), och Simborgarvägen ska tas över av kommunen.

Om några problem upptäcks med de höga stolparna på infartsvägarna, kontakta då styrelsen för åtgärd.

Översiktskarta (klicka för att se den i större format):
Kartbild-belysning-med-info