Styrelseprotokoll

Leave a comment

Styrelseprotokoll från verksamhetsår 2019
kommer att laddas upp här från och med nu.

Övriga protokoll efterfrågas via sekreterare: sekretare@soravastra.se

Mvh

Styrelsen

Protokoll 2019-10-24 nr 2

Protokoll 2019-11-14 nr 3

Comments are closed.