Det har under lång tid varit svårt att få en samlad överblick av vad vi har i föreningen och var allt finns (garageplatser, förråd, lyktstolpar, lekplatser, dagvattenbrunnar, träd, elskåp, avloppsrör, osv). Därför har styrelsen dragit igång ett långsiktigt projekt för att identifiera, dokumentera, samt namnge och märka upp allt som hör till det gemensamma i GA5 och GA6. Här är en del de kartor som utgör den geografiska delen av denna information.

Exempel på problem som vi vill lösa:

  • – Svårt att veta vilket garage som hör till vilket hus. Har hus nr 147 garage 147 eller 16 eller 92?
  • – Svårt att identifiera ett visst garage eftersom numrering saknas/har ändrats genom åren. ”Nisses garageport krånglar, det är den sjunde porten på den mittersta parkeringen, räknat från vändplanen – inte från infarten, och då räknar jag såklart inte den första porten eftersom den är till soprummet i den längan. Och inte den andra heller eftersom det är ett förråd, eller vänta nu – är förrådet längst till höger där?”…
  • – Svårt att beskriva en belysningsstolpe eftersom de inte haft någon numrering. ”Den bortersta lampan till vänster om det gula huset bredvid Kalle och Stinas hus, från stora vägen sett, flimrar varje kväll när den tänds” är krångligt, ”Lampa nr 47” är enklare.
  • – Vilket förråd hör till vilket underhållsområde?
  • – Vilket hus ska använda vilket soprum?