Avloppsproblem

Leave a comment

avloppsproblem_medium

Här följer några råd om hur man gör om det tar stopp i avloppet:

1. Börja med att koka upp vatten och häll i avloppet så fort du märker att det rinner undan sakta i handfatet/vasken. Ofta räcker det om stoppet beror på att fett bildat en propp och täpper igen röret.

2. Om det inte räcker måste du göra ren rören under diskbänken/handfatet.

 • a)  Ta bort rören och skölj rent. Med hjälp av en flaskborste kan du borsta ren större delen av rören (sätt gärna ett snöre i borsten så att den inte fastnar på vägen).
 • b)  Om du fortfarande har problem så behöver du rensa röret som går ner i golvet och möter det horisontella röret under huslängan. Observera att rensspiral INTE får användas i de gemensamma rören pga skaderisk, så om du använder rensspiral måste du säkerställa att du bara rensar i dina egna rör och inte når ner i den gemensamma ledningen.
 • c)  Notera hur långt du når. Tar det stopp i rören inne i ditt hus eller i det lodräta röret under huset så finns stoppet i din egen fastighet. Om du inte lyckas lösa upp det själv behöver en VVS-firma tillkallas. Kostnaden står du som fastighetsägare för.
 • d)  Om du utan problem når det horisontella röret som går under huslängan så är det troligt att andra i längan också har problem. Innan du går vidare behöver du prata med dina grannar och konstatera om de också har problem.
 • f) Informera styrelsen genom att skicka ett mail till styrelsen@soravastra.se
 • e)  Vid stopp i de horisontella rören under huslängorna – kontakta en firma som kan spola avloppet. Förslag:
 • g)  Om du är osäker på var det är stopp – kontakta en VVS-firma så kommer de och åtgärdar och avgör om det är du eller föreningen som ska betala.

 

Vem står för kostnaden?

Problem med de gemensamma rören under huslängorna ägs av och bekostas av samfälligheten medan du som fastighetsägare står för rören i ditt hus och det lodräta röret som går ner ifrån ditt hus.

Varför uppstår dessa problem?

Sedan år 2000 har vi haft en del problem med avloppsrören. I många fall beror det på att det fuskades vid bygget av vårt område. Orsakerna har varit följande:

Bristfällig upphängning av vertikala rör under husen, t.ex.:
 • För långt avstånd mellan upphängningarna vilket gör att det blir berg-och-dalbana av rören.
 • Upphängningar som rostar av pga att det har använts obehandlad metall.

 

Felaktig förläggning av rören:
 • En del rör har lagts ner i lerjord som drar med sig rören ner när marken sjunker.
 • I vissa fall har man vid byggandet använt utrymmet under husen som soptunna och slängt ner lite av varje, t.ex. överbliven betong som har klumpat sig runt rören och tynger ner dom.
 • Man har inte använt markduk och grusbädd som man ska.

 

Markproblem:
 • När tunneln genom centrum byggdes så sänktes grundvattennivån betydligt, och marken började då att sjunka i vårt område.

 

Förebyggande åtgärder:

 • Spola ordentligt i toaletten. Våra avlopp är inte anpassade för snålspolande toaletter.
 • Spola aldrig ner bindor, tamponger och liknande.
 • Undvik att diska ur stekpannor med fett i. Torka istället ur pannan först och lägg fett+papper i påsen för matrester. Då undviker du att det samlas en klump med fett nere i avloppet, och dessutom hjälper du reningsverket – fett ställer till problem där.

 • TORKA ur fettet ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den, då undviker du att fett orsakar stopp.
 • SKRAPA alltid av matrester från tallrikar innan du sköljer dom i diskhon, då undviker du att  matrester orsakar stopp.
 • SPOLA regelbundet hett vatten ner i din diskho. Fyll gärna upp diskhon med hett vatten och tappa sedan ut, då undviker du stopp i ditt avlopp.

 

Comments are closed.