Posted by on 2021-09-02

Styrelsen har nu beställt åtgärder av belysningen över parkeringsytorna på samfälld mark.
Åtgärderna påbörjas i september.

Mvh
Styrelsen

Posted in: Aktuellt